สถาบันที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเป็นเด็กฉลาด

ทำยังไงให้ลูกเป็นเด็กฉลาด? ลูกโตขึ้นจะเป็นเด็กฉลาดไหม? คงเป็นคำถาม และความกังวลของผู้ปกครองหลายๆท่าน วันนี้เรามีสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันกวดวิชาแต่อย่างใด แต่เป็นสถาบันที่ได้ใช้หลักสูตรที่ได้ผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมอง และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ สถาบันที่เราจะกล่าวถึงนี่คือ สถาบัน BrainFit Studio Thailand ซึ่งโดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้น จะเน้นการฝึกและพัฒนาสมองทั้ง 5 ส่วน ซึ่งหลักสูตรที่ได้นำมาใช้นั้นได้ผ่านการทดลองใช้และการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก อาทิเช่น Harvard, Standford, Johns Hopkins

และจากการทดสอบ จะทำให้เห็นได้ว่าเด็กนั้นจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และจะเก่งไปทุกๆรายวิชา ไม่ใช่แค่เพียงวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งนี้ก็จะแตกต่างจากการที่ส่งเด็กไปเรียนกวดวิชา ซึ่งจะเก่งขึ้นแค่วิชานั้นๆ และการฝึกที่สถาบัน BrainFit Studio นั้นจะทำให้ความรู้เหล่านั้นติดตัวกับเด็กไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ยังจะทำให้เด็กที่ไม่ค่อยอยู่นิ่ง หรือมีความเสี่ยงจะเป็นเด็กสมาธิสั้น สามารถที่จะนั่งนิ่งๆและจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น จึงส่งผลให้เด็กนั้นสามารถเข้าใจในสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ทำให้มีผลการเรียนทุกวิชานั้นดีขึ้น

ทั้งนี้ ที่สถาบัน BrainFit Studio ยังมีหลักสูตรการสอน และวิธีสอนที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก จะทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียน ถ้าหากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่อยากจะฝึกให้บุตรหลานของท่านเป็นเด็กฉลาด สามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.brainfitstudiothailand.com