ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

 

ช่วงเด็กๆ ปิดเทอม พ่อแม่ต่างก็หากิจกรรมเพื่อให้ลูกๆ ได้ฝึกสมอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมที่นิยมกัน คงจะเป็นการเรียนพิเศษวิชาต่างๆ หรือ กิจกรรมเสริมพัฒนาการต่างๆ และวิชาที่แต่ละครอบครัวต้องให้ลูกเรียนคือ การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เราปฎิเสธกันไม่ได้เลยว่าสมัยนี้เด็กๆ สมัยใหม่สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเด็กสมัยนี้ถือเป็นเรื่องปกติ แต่การจะเลือกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี เดี๋ยววันเรามีมาแนะนำที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ที่สอนจากการพัฒนาของสมอง เป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่สอนจากความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้ภาษาที่มีการวิจัยมาแล้วกว่า 30 ปี รับรองว่าหลักสูตรนี้ได้ผลจริงจากสถาบันชื่อดังอย่าง มหาวิทยาลัย Stanford และ Harvard

 

ที่เรียนภาษาอังกฤษที่ว่านี้คือ Brainfit Studio Thailand เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีจากการวิจัยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อย่างถูกวิธีและฝึกสมองให้แข็งแรงไปพร้อมๆ กัน จึงทำให้เห็นผลเร็วอย่างแน่นอน สาเหตุหลักที่แท้จริงของผู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้หรือเข้าใจเนื้อหาภาษาอังกฤษ มาจากทักษะทางสมองที่ไม่แข็งแรงพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ และเมื่อมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่อ่อนแต่กลับไปเพิ่มเติมความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ นั้น ผู้เรียนก็จะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ที่ Brainfit Studio Thailand เขาเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษา เริ่มตั้งแต่การประเมินศักยภาพสมองครบทุกด้านของเด็กแต่ละคน เพื่อที่จะได้ทราบทักษะพื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคน และหลังจากนั้นจะออกแบบโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาโครงสร้างสมองหลัก แต่ละด้านและเมื่อผู้เรียนมีสมองที่ฟิตและแข็งแรง ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง

 

แก้ปัญหาจากต้นเหตุที่จะทำให้เด็กมีการพัฒนา และทำให้เด็กมีศักยภาพในด้านการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอื่นๆที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การเรียนพิเศษที่ถูกต้องนั้นเราควรจะเริ่มจากจุดใดก่อน และผลที่ได้นั้นจะสืบเนื่องต่อไป และมีการต่อยอดขึ้นเรื่อยๆ ด้วยตัวเด็กเอง